Medycyna pracy
Piekary Śląskie
Dostępni lekarze medycyny pracy
lekarz medycyny pracy Danuta Sztam
lekarz medycyny pracy Robertina Klakla


ul.Ks. J.Popiełuszki 50

Tel.501 985 316

Kliknij i umów badania

Tel.501 985 316

Zakres badań profilkatycznych medycyny pracy, jaki realizujemy to m.in.:

Badania medycyny pracy odbywają się - co do zasady - na podstawie skierowania na badania profilaktyczne wypisanego przez pracodawcę.

Nie jest wymagane skierowanie w przypadku :

W tym przypadku badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie wniosku o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.