Medycyna pracy
Piekary Śląskie
Dostępni lekarze medycyny pracy
lekarz medycyny pracy Danuta Sztam
lekarz medycyny pracy Robertina Klakla


ul.Ks. J.Popiełuszki 50

Tel.501 985 316

Kliknij i umów badania

Tel.501 985 316

W zależnosci od tego, na jakim etapie zatrudnienia w firmie jest dana osoba, konieczne jest przeprowadzanie obowiązkowych badań profilaktycznych.Pracownik (lub kandydat na pracownika w przypadku badań wstępnych) musi przejść:

Badania wstępne przeprowadzane są w celu oceny, czy osoba może pracować na konkretnym stanowisku pracy. Badań wstępnych nie wymaga się od osoby, która jest ponownie zatrudniana u tego samego pracodawcy,na to samo stanowisko pracy, lub u innego pracodawcy na stanowisko, na którym występują warunki opisane w skierowaniu,na podstawie którego zostało wydane poprzednie orzeczenie o zdolności do pracy (w tym przypadku umowa o pracę musi zostać zawarta w ciagu 30 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy z poprzednim pracodawcą).
Podobnie jak w przypadku innych badań profilaktycznych - skierowanie na badania wstępne wypisuje pracodawca wdwóch egzemplarzach.

Z kolei badania okresowe - jak sama nazwa wskazuje - przeprowadza się cyklicznie, wedle zaleceń lekarza medycyny pracy, który na poprzednich badaniach okresowych lub badaniach wstępnych określił,kiedy należy badania takie przeprowadzić. Celem badań okresowych jest kontrola stanu zdrowia pracownika,tj. sprawdzenie czy warunki pracy nie wpływają negatywnie na jego stan zdrowia,a co za tym idzie, określenie czy dalej może wykonywać pracę na danym stanowisku.

Badania kontrolne wykonywane są u pracowników, którzy nie byli w stanie świadczyć pracy przez dłużej niż 30 dni. Mają na celu określenie czy nadal mogą wykonywać pracę na danym stanowisku.